เสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์"

27 มีนาคม 2562
อ่าน : 1,686
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์" เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา :10.10 - 12.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
เสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1. หนังสือ 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ http://www.rangsun.econ.tu.ac.th/  
2. บันทึกการเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=Ck7nBa_8Z2o