การสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียน ซีพีควบรวมเทสโก้ : ใครได้ใครเสีย?”

25 พฤศจิกายน 2563
อ่าน : 3,936
การสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนซีพีควบรวมเทสโก้ : ใครได้ใครเสีย?”
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live: EconTU Official

ร่วมเสวนาโดย
คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (Biothai) 
คุณศิริกัญญา ตันสกุล  ส.ส.พรรคก้าวไกล 
ผศ.ดร.วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์กนกนัย  ถาวรพานิช  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/512425756381034