การสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย"

25 พฤศจิกายน 2563
อ่าน : 3,562
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมไทย" 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  13.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นำเสนอโดย
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
อ.ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
คุณปริญญา มิ่งสกุล และ คุณศรสวรรค์ ใส่ละม้าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH0i4A6U8m19z3fj3-2ACDe3JiENDcJyjCHvrTM1av-pvWNg/viewform?fbclid=IwAR2YpHmvMB-1RZ6K-g9SbC-3k0qwqceaD2L8SRyOCNz-Qbpe8qBHXKcL_Ts