การจัดสัมมนาออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel”

09 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 2,944
คณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล Big Data ร่วมกับคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 1

เรื่อง “การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล Eikon, Datastream, Eikon Excel”

โดย คุณสราวลี เลิศอรุณชัย Customer Success Specialist – Refinitiv Thailand (รีฟินิทิฟ ประเทศไทย)

- วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- 14.00 – 16.00 น.

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้ข้อมูลในการศึกษาและทำวิจัย และผู้สนใจทั่วไป (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1951889728285244

ศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ https://training.refinitiv.com/eikon/