การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 2 เรื่อง “CEIC CDMNext Training”

11 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน : 2,756
คณะทำงานโครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล big data ขอเชิญนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ชุด “Big Data Series” ครั้งที่ 2
เรื่อง “CEIC CDMNext Training” 
โดย คุณเปรมมิกา โกโรวาลา
Account Manager, Thailand & CLMV
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. 
เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Zoom Application


โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://shorturl.at/wCJX5 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำกัดการลงทะเบียน 100 ท่านแรกเท่านั้น

จำกัดการเข้าร่วมอบรมเฉพาะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เท่านั้น

(หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งคู่มือ รายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรม และห้องประชุม Zoom ให้ทราบทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน)