การเสวนาเรื่อง “คุยกันเรื่องอาจารย์ป๋วย”

02 มีนาคม 2564
อ่าน : 2,654
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง
“คุยกันเรื่องอาจารย์ป๋วย”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คุณกษิดิศ อนันทนาธร

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หรือรับชมผ่าน Facebook: EconTU Official

บันทึกการเสวนาสามารถรับชมได้จาก https://fb.watch/4s2jOGPJ8Y/

เอกสารประกอบการเสวนา  Puey 2021.pdf