การนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย" (Belief in a Just World and Inequality in Thailand)

07 มิถุนายน 2564
อ่าน : 2,190
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ยุติธรรมทัศน์กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย" (Belief in a Just World and Inequality in Thailand)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 / 13.30 – 15.30 น.
นำเสนอโดย อาจารย์วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Zoom Application ได้ที่ https://zoom.us/j/98591998280 หรือรับชมผ่าน Facebook: EconTU Official