งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 มิถุนายน 2564
อ่าน : 1,857
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

EconTU Symposium ครั้งที่ 43
ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” 


ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/ECONTUofficial EconTU Official
และ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3mzEzyD1Zo9FOfxFDgE_7g

รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่: http://www.symposium.econ.tu.ac.th/

รับชมวิดีโอแนะนำงาน Symposium ได้ที่นี่: 

วิดีโอแนะนำงาน Symposium


แนะนำหัวข้อการนำเสนอ