การสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Entrepreneurship in the digital age"

04 ตุลาคม 2565
อ่าน : 3,482


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Entrepreneurship in the digital age" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 l 13.30 - 14.30 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official
.
นำเสนอโดย
Dr.Donghyun Park, Asian Development Bank (ADB)
Dr.Yothin Jinjarak, Asian Development Bank (ADB)
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
บทคัดย่อ
Despite its vital role in economic development, entrepreneurship or the activity of starting and running a business remains a relatively under-researched topic in economics. To a large extent, this is due to lack of quality data. In this study, we take a deep dive into the determinants of entrepreneurship in developing Asia. Our analysis confirms the importance of institutional factors as determinants of entrepreneurial activity. Our study also analyzes ICT-enabled or digital entrepreneurship, which has emerged as potent economic force in Asia and elsewhere in recent years, including during the COVID-19 pandemic. We also construct an index which measures and compares digital entrepreneurial systems across countries. Finally, based on our analysis, we provide concrete policy options for a more entrepreneurial and dynamic Asia.

รับชมการสัมมนาได้ที่ https://fb.watch/f-m15dkPaD/

Download เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VgQNrdQLLfvpnywIOizlKupspUSwyt7B?fbclid=IwAR3b-Y56gu--FBB8rMBiqLFMQOikePX0gb896793K8PirVBoEb5NK-mi2B0