การสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Export survival for Thailand after the COVID-19 pandemic"

04 ตุลาคม 2565
อ่าน : 1,397


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Export survival for Thailand after the COVID-19 pandemic" (บรรยายเป็นภาษาไทย)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 l 13.30 - 14.30 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official

นำเสนอโดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ

Download เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกเพื่อ download 

รับชมการสัมมนาย้อนหลัง คลิกเพื่อรับชม