การเสวนาเรื่อง "สันติประชาธรรมในยุค Next Normal

02 มีนาคม 2566
อ่าน : 1,039
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "สันติประชาธรรมในยุค Next Normal"

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 l 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official


วิทยากรร่วมเสวนา
คุณชาลี รัตนวชิรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัว เป่ายิ้งฉุบ จำกัด
ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสันติประชาธรรม (พิเศษ) สำหรับภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี 2563

คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี โค่โค่นัท จำกัด
บริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2565

ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการโดย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

สามารถรับชมวิดีโอการเสวนาย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/177573931688280