30 ปี ข้อถกเถียงเรื่องการกระจายอำนาจ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย

27 มีนาคม 2566
อ่าน : 1,212
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักข่าว The Voters สื่อเพื่อการกระจายอำนาจ ขอเรียนเชิญผู้สนใจฟังการเสวนาเรื่อง
“30 ปี ข้อถกเถียงเรื่องการกระจายอำนาจ กับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของไทย” 
ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร
คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้า
คุณชำนาญ จันทร์เรือง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจ
รศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ชาลินี สนพลาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์