การเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่"

07 มิถุนายน 2566
อ่าน : 651
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ "ฝากการบ้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลใหม่" 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official หรือเข้าร่วมงานแบบ Onsite ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: bit.ly/EconTU74Y

ร่วมเสวนาโดย
- ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO and Co-Founder เทใจ-TaejaiDotcom

นำการเสวนาโดย
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่: https://drive.google.com/.../1riKpvxNSgwliDZ4Ui1E...

รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/lfvB7Yu56k/