งานสัมมนานำเสนอบทความ "Re-imagining Education: Do Science Experiments Improve Human Capital?"

10 กรกฎาคม 2566
อ่าน : 561
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอบทความ
"Re-imagining Education: Do Science Experiments Improve Human Capital?" 


วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 l 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official
(การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


นำเสนอบทความโดย Mr.Nitin Kumar Bharti ตำแหน่ง Regional coordinator for South and Southeast Asia of the World Inequality Lab, Paris School of Economics
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/614375577174604

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้ที่: https://drive.google.com/.../1y65Xj0qHX50d5z8uR7h.../view...