งานสัมมนานำเสนอบทความ "Preparing and Sustaining the Workforce in Thai Aging Society: Challenges and Solutions"

20 กรกฎาคม 2566
อ่าน : 629
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานสัมมนานำเสนอบทความ
"Preparing and Sustaining the Workforce in Thai Aging Society: Challenges and Solutions"


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 l 13.30 – 14.30 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official


นำเสนอบทความโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
ดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

 รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/mlHj1LeKL8/