งานสัมมนานำเสนอบทความ "Improving the Forecast Accuracy of Protected Data Using Time Series Features"

27 กรกฎาคม 2566
อ่าน : 673


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอบทความ "Improving the Forecast Accuracy of Protected Data Using Time Series Features" 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 l 10.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official
(การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

นำเสนอบทความโดย Dr.Matthew Schneider 
Associate Professor, LeBow College of Business, Drexel University

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้ที่https://drive.google.com/file/d/1rz8WkXiZ9mFdKmBG_glODbGv4iJvVIob/view?usp=sharing

รับชมการนำเสนอได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/2577118879103649