งานเสวนาเพื่อรำลึกถึงอาจารย์ภาณุพงศ์ นิธิประภา เรื่อง “In The Memory of Prof. Dr.Bhanupong Nidhiprabha : มุมมองชีวิตและแนวคิดทางวิชาการ”

23 สิงหาคม 2566
อ่าน : 557
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาเพื่อรำลึกถึงอาจารย์ภานุพงศ์ นิธิประภา เรื่อง "In The Memory of Prof. Dr.Bhanupong Nidhiprabha : มุมมองชีวิตและแนวคิดทางวิชาการ"

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 11.00 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official หรือเข้าร่วมงานแบบ Onsite ณ ห้อง co-working space ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/bTuuJqXXaJtAEgBYA

บรรยาย หัวข้อเรื่อง "มุมมองความเป็นครู "
บรรยายโดย
- คุณ Divina Blanco Nidhiprabha  ภรรยา

เสวนาเรื่อง “มุมมองชีวิตและแนวคิดทางวิชาการของอาจารย์ภาณุพงศ์”
ร่วมเสวนาโดย

- รศ.ดร.นริศ  ชัยสูตร  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณวิน  พรหมแพทย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการกองทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (มหาชน)นำการเสวนาโดย
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/283796191022670