งานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “HIGHLIGHTS OF ADB’S KEY INDICATORS FOR ASIA AND THE PACIFIC 2023" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB)

07 กันยายน 2566
อ่าน : 1,554
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “HIGHLIGHTS OF ADB’S KEY INDICATORS FOR ASIA AND THE PACIFIC 2023" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB)

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 l 13.00 - 14.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เข้าร่วมผ่าน Zoom meeting ได้ที่: https://tinyurl.com/5fuz3sn3 (การเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ)


ร่วมเสวนาโดย
Arturo Martinez Jr., Ph.D. - Resource Person, Statistician, ADB
Nalwino Billones, MPM - Resource Person, Consultant, ADB
Madeline Dumaua Cabauatan - Resource Person, Consultant, ADB

กล่าวเปิดงานเสวนาโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ