งานสัมมนา Book Talk on "Varieties of Structural Transformation: Patterns, Determinants, and Consequences"

21 กันยายน 2566
อ่าน : 713
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Book Talk on "Varieties of Structural Transformation: Patterns, Determinants, and Consequences"

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 l 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

นำเสนอโดย
Professor Kunal Sen - Director of UNU-WIDER (United Nations University World Institute for Development Economics Research) and Professor of Economics at the University of Manchester

ดำเนินรายการโดย ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านหนังสือได้ที่: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/FADBCF773C

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/nkHJTKayEc/