งานเสวนา หัวข้อเรื่อง " The Strength of Weak Tools and Clear Missions: De Facto Decentralization and the Tension Between Citizens’ Welfare and Formal Instructions in Thai Districts "

24 ตุลาคม 2566
อ่าน : 1,312


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "The Strength of Weak Tools and Clear Missions: De Facto Decentralization and the Tension Between Citizens’ Welfare and Formal Instructions in Thai Districts"
.
 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 l 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

 นำเสนอบทความโดย Assoc.Prof.Dr.Dan Honig - University College London, UK และ Georgetown University, USA

ดำเนินรายการโดย Dr.Brian Patrick Kennedy - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/865683611503291/?mibextid=YxdKMJ

ไฟล์เอกสารประกอบ https://drive.google.com/file/d/1PrQhrbGcx5uxWq1zq0Lwd9gb4987jnRy/view?usp=sharing