งานสัมมนา เรื่อง “Safe and Sustainable Travel after COVID-19: The Case Study of Mueang Nan and Bang Saen Beach”

30 มกราคม 2567
อ่าน : 1,177


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Safe and Sustainable Travel after COVID-19: The Case Study of Mueang Nan and Bang Saen Beach”


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.00 – 12.00 น.
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/914031053773970/

นำเสนอโดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์