งานสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบของเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ”

07 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน : 1,211
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.30 – 12.00 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official และ Zoom: Meeting ID : 957 9438 7024

นำเสนอโดย รศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/362844279944451/