งานสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบของทุนเสมอภาคต่อการมาเรียนและการเรียนต่อ”

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน : 171

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “ผลกระทบของทุนเสมอภาคต่อการมาเรียนและการเรียนต่อ”


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.30 – 12.00 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official และ Zoom: Meeting ID : 959 1113 3126

นำเสนอโดย ผศ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1169192747786622/