งานสัมมนา เรื่อง “Consequences of China’s changing economy for development in middle-income countries”

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่าน : 343

 
ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Consequences of China’s changing economy for development in middle-income countries”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 l 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official

นำเสนอโดย Prof.Ian Coxhead - University of Wisconsin–Madison
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1140386650655710/