งานสัมมนาหัวข้อ “Protectionism of Voters in the Philippines and Thailand: Comparative Approach to the Political Economy of Protection”

22 เมษายน 2567
อ่าน : 241

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนาหัวข้อ “Protectionism of Voters in the Philippines and Thailand: Comparative Approach to the Political Economy of Protection”


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 l 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือรับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official


นำเสนอโดย Assoc.Prof.Dr.Nam Seok Kim - Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/rKMWdDxKtg/