งานเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน

11 มิถุนายน 2567
อ่าน : 980

 
สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืน” 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 l 13.00-17.00 น. 
ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Onsite 70 ที่นั่ง) 
หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของสมาคมฯ 

สามารสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/2t2vddGoJQYMMPUA6  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุชนาถ พุ่งพฤกษ์  โทร 02-718-5460 ต่อ 340 Email : econsociety.th@gmail.com