ขอเชิญรับชมการเสวนาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความผันผวน (VUCA World)”

08 มิถุนายน 2565
อ่าน : 2,831


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ในโลกแห่งความผันผวน (VUCA World)”

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/421201166533034

ร่วมเสวนาโดย 
- ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- คุณกษิดิ์เดช คำพุช
นักวิจัย 101 PUB - Public Policy Think Tank

- อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์