ขอแสดงความยินดีกับคุณภัชรินทร์ ตะวัน เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 สิงหาคม 2565
อ่าน : 631

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณภัชรินทร์ ตะวัน เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1563Z1