ขอแสดงความยินดีกับคุณนริศา เกลียวทอง เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02 กันยายน 2565
อ่าน : 483


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณนริศา เกลียวทอง เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1ZoMYrW6