ขอแสดงความยินดีกับคุณอริสรา สมเผ่า ได้รับเหรียญทอง กีฬาฟันดาบเซเบอร์ ประเภทบุคคลหญิง จากการแข่งขัน OLYMPIC COUNCIL OF MALAYSIA - 11Th Malaysia Open Fencing championships 2022

20 กันยายน 2565
อ่าน : 846


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณอริสรา สมเผ่า นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับเหรียญทอง กีฬาฟันดาบเซเบอร์ ประเภทบุคคลหญิง จากการแข่งขัน OLYMPIC COUNCIL OF MALAYSIA - 11Th Malaysia Open Fencing championships 2022 ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2565 ณ Arena Tan Sri Hamzah, Wisma OCM