B.E. Career Expo 2022

21 กันยายน 2565
อ่าน : 958โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทีมนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน B.E. Career Expo 2022 ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศและบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย กว่า 30 แห่ง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ในงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานอย่างอบอุ่น อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และขอบคุณทีมผู้จัดงานที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำให้งาน B.E. Career Expo 2022 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 

เป้าหมายหลักของงาน เพื่อให้นักศึกษาของโครงการได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในสายงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนการฝึกงานและเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา สำหรับการจัดงานปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้ติดต่อกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการจัดแบ่งห้องสัมมนา ได้แก่ ห้องการเงินธนาคาร การตลาด เทคโนโลยี และบริษัทให้คำปรึกษาองค์กร โดยทีมทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรได้แนะนำองค์กร ข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานและโอกาสในการทำงาน เพื่อนักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูล และนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการจัดตั้งบูธของบริษัทและองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 30 ราย โดยทีมทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร พร้อมตอบคำถามของนักศึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท
 

B.E. Career Expo 2022 นับเป็นงานใหญ่ที่สุดสำหรับปีการศึกษานี้ และนับเป็นการริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป