ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Entrepreneurship in the digital age" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

03 ตุลาคม 2565
อ่าน : 990


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Entrepreneurship in the digital age" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 l 13.30 - 14.30 น.
รับชมได้ที่:
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1216

นำเสนอโดย
Dr.Donghyun Park, Asian Development Bank (ADB)
Dr.Yothin Jinjarak, Asian Development Bank (ADB)
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
Despite its vital role in economic development, entrepreneurship or the activity of starting and running a business remains a relatively under-researched topic in economics. To a large extent, this is due to lack of quality data. In this study, we take a deep dive into the determinants of entrepreneurship in developing Asia. Our analysis confirms the importance of institutional factors as determinants of entrepreneurial activity. Our study also analyzes ICT-enabled or digital entrepreneurship, which has emerged as potent economic force in Asia and elsewhere in recent years, including during the COVID-19 pandemic. We also construct an index which measures and compares digital entrepreneurial systems across countries. Finally, based on our analysis, we provide concrete policy options for a more entrepreneurial and dynamic Asia.