โครงการเรียนรู้เมืองประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 422


ทีมคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (นักศึกษา Buddy) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เมืองประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความทรงจำที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการมาแลกเปลี่ยนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/540217472774672