โครงการ Care Your Mind ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตใจกับจิตแพทย์ "ฟรี"

24 ตุลาคม 2566
อ่าน : 281


แพลตฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพ BeDee ในเครือ BDMS ร่วมมือกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Care Your Mind ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตใจกับจิตแพทย์ "ฟรี"

ดาวน์โหลดโดย Scan QR-Code ในโปสเตอร์และกรอกรหัสเพื่อขอความปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
LINE: @BeDeebyBDMS
Tel: 02-310-3899