EconTU x China Education Expo (CEE)

01 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 149


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมออกบูธในงาน China Education Expo (CEE) 2023 ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองกวางโจว นครเฉิงตู และกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจบูธของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาที่คณะ ฯ เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ เอเจนซี่

โดยทีมงานที่เข้าร่วมงาน CEE 2023 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ฯ ได้แก่ รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร คณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวธนธรณ์ พึ่งเมฆ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AT