คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้มาเยือนจาก Excelia ประเทศฝรั่งเศส

09 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 234


หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ และคุณรวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย นักวิเทศสัมพันธ์ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Alejandro ESCUDERO YERRO ตำแหน่ง Associate Dean for International Relations จาก Excelia ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ ฯ เดินทางมาเยือนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ The Short Programmes Experience at Excelia และ Summer Programmes ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์