ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาของคณะ​ ฯ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการเเข่งขันโครงการ “Capital Market Datathon”

24 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 442


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาของคณะ​ ฯ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากการเเข่งขันโครงการ “Capital Market Datathon” สร้างสรรค์นวัตกรรมใช้ประโยชน์จาก SEC Open Data จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร คว้าเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยทีม The UNIQUE มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณณภัทร สิริภาสกรเดช - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
คุณอลิสา คำสมุทร - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
คุณลลิตตา พัฒนานุสรณ์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
คุณวรินทร สิทธิสินธุ์ - คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คุณธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง - คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. อาจารย์ที่ปรึกษาทีม The UNIQUE

การแข่งขันโครงการ “Capital Market Datathon” เป็นการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำชุดข้อมูลเปิดของ ก.ล.ต. (SEC Open Data) ต่อยอดไอเดียไปสู่ระบบนิเวศของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำเเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ไอเดียนวัตกรรมนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริง

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่: www.sec.or.th/datathon