พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน และ ผู้สนใจทั่วไป

08 ธันวาคม 2563
อ่าน : 103
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน และ ผู้สนใจทั่วไป ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ บริษัท ไอทรีไลฟ์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

บันทึกความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในรูปแบบเก็บค่าธรรมเนียมการอบรม และ/หรือการให้บริการแก่สังคมโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม