คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน APAIE Conference & Exhibition ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย

02 เมษายน 2567
อ่าน : 232


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ได้เข้าร่วมงาน APAIE Conference & Exhibition ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 เพื่อออกนิทรรศการการศึกษา Study in Thailand ร่วมกับผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ มธ. และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศไทย โดยการเข้าร่วมงานในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ Summer Course: Contemporary Issues in Asean with a 7-day trip to Malaysia & Singapore งาน the 19th East Asian Economics Association (EAEA) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และเจรจาความร่วมมือด้านต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ