ขอแสดงความยินดีกับคุณยุภารัตน์ พรประดับ เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 มีนาคม 2567
อ่าน : 204


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณยุภารัตน์ พรประดับ เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์