คำถาม-ตอบ

ไคโรโตเกียวอาร์คันซออาร์คันซอฮิรางานะ เน็ตเยเมนอันดามันลีนุกซ์คอนเนตทิคัต อาร์เมเนียลิทัวเนียบล็อกเกอร์เฮอร์เซโกวีนา?

Premium Package จะเป็น Package เดียวที่ไม่มีฟังก์ชั่น ...

 • ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
 • เอกสารฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า)
 • ใบวางบิลรวม/ใบเสร็จรวม
 • ระบบเงินเดือน
 • Stock สินค้า
 • Function FastPay ชำระเงินเดือนและใบสั่งซื้อผ่าน App K Plus SME
 • การเปิดเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ (อยู่ใน Package Plus)
 • การส่งเอกสารใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (อยู่ใน Package Plus)

ส่วน Pro และ Plus Package จะมีครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นเลยค่ะ นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในเรื่องของจำนวน User ด้วยค่ะ คือ

 • Premium จะรองรับ User ได้ทั้งหมด 1 ท่าน
 • Pro จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด
 • Plus จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด

หรือสามารถศึกษาความแตกต่างของแต่ละ Package ได้ที่ Link นี้เลยค่ะ
http://www.econ.tu.ac.th/?action=content&menu=164&lang=th#cnt1783

ไคโรโตเกียวอาร์คันซออาร์คันซอฮิรางานะ เน็ตเยเมนอันดามันลีนุกซ์คอนเนตทิคัต อาร์เมเนียลิทัวเนียบล็อกเกอร์เฮอร์เซโกวีนา?

Premium Package จะเป็น Package เดียวที่ไม่มีฟังก์ชั่น ...

 • ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
 • เอกสารฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า)
 • ใบวางบิลรวม/ใบเสร็จรวม
 • ระบบเงินเดือน
 • Stock สินค้า
 • Function FastPay ชำระเงินเดือนและใบสั่งซื้อผ่าน App K Plus SME
 • การเปิดเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ (อยู่ใน Package Plus)
 • การส่งเอกสารใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (อยู่ใน Package Plus)

ส่วน Pro และ Plus Package จะมีครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นเลยค่ะ นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในเรื่องของจำนวน User ด้วยค่ะ คือ

 • Premium จะรองรับ User ได้ทั้งหมด 1 ท่าน
 • Pro จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด
 • Plus จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด

หรือสามารถศึกษาความแตกต่างของแต่ละ Package ได้ที่ Link นี้เลยค่ะ
http://www.econ.tu.ac.th/?action=content&menu=164&lang=th#cnt1783

ไคโรโตเกียวอาร์คันซออาร์คันซอฮิรางานะ เน็ตเยเมนอันดามันลีนุกซ์คอนเนตทิคัต อาร์เมเนียลิทัวเนียบล็อกเกอร์เฮอร์เซโกวีนา?

Premium Package จะเป็น Package เดียวที่ไม่มีฟังก์ชั่น ...

 • ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
 • เอกสารฝั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า)
 • ใบวางบิลรวม/ใบเสร็จรวม
 • ระบบเงินเดือน
 • Stock สินค้า
 • Function FastPay ชำระเงินเดือนและใบสั่งซื้อผ่าน App K Plus SME
 • การเปิดเอกสารสกุลเงินต่างประเทศ (อยู่ใน Package Plus)
 • การส่งเอกสารใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (อยู่ใน Package Plus)

ส่วน Pro และ Plus Package จะมีครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นเลยค่ะ นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในเรื่องของจำนวน User ด้วยค่ะ คือ

 • Premium จะรองรับ User ได้ทั้งหมด 1 ท่าน
 • Pro จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด
 • Plus จะรองรับ User ได้ไม่จำกัด

หรือสามารถศึกษาความแตกต่างของแต่ละ Package ได้ที่ Link นี้เลยค่ะ
http://www.econ.tu.ac.th/?action=content&menu=164&lang=th#cnt1783