การใช้งาน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

26 พฤษภาคม 2563
อ่าน : 17,897

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) คืออะไร?

           Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์นำการทำ Virtualization มาใช้กับ Desktop เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ เนื่องจาก VDI จะมีกำรจัดเก็บ Image ของ Desktop ทั้งหมดเอาไว้บน Virtualization ใน Data Center ดังนั้นการบริหารจัดการทั้งหมดจึงเป็นแบบ ศูนย์กลาง การบริหารจัดการและอัพเกรด Application และลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง
 

การใช้งาน VDI สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           ในกรณีที่บุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาคณะ สามารถใช้งาน VDI ได้ 2 วิธี คือ

  1. ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (คลิกที่นี่)
  2. ใช้งานด้วยการติดตั้งและใช้งานระบบ VDI ไว้ที่คอมพิวเตอร์  (วิธีติดตั้ง VDI