เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการของคณะฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

  • บริการการใช้คอมพิวเตอร์
  • การออกแบบพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  • การให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
  • การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ ซอฟต์แวร์
  • การให้บริการด้านวิชาการ
  • การพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมใช้งาน

หน่วยบริการการคอมพิวเตอร์ ท่าพระจันทร์

อีเมล computer@econ.tu.ac.th, computer_t@econ.tu.ac.th
ที่ตั้ง ชั้น 4 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (60ปี)
โทรศัพท์ 02-613-242602-613-2436
เวลาให้บริการ วันจันทร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 18:30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:30 - 15:30 น.

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต

อีเมล computer@econ.tu.ac.th, computer_r@econ.tu.ac.th
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารตัว Y)
โทรศัพท์ 02-696-598502-6696-5989
เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
 
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเดือน บุนนาค (อาคาร วจ.)
โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1728
เวลาให้บริการ วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:00 น.