อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
Wasin Siwasarit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of North Carolina at Chapel Hill), U.S.A.
Email wasin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Wasin_2021.pdf